Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tytuł projektu : 

,,OTWARTY RYNEK PRACY"

 

OGŁOSZENIE O NABORZE BENEFICJENTÓW

REGULAMIN REKRUTACJI  I  UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Od kwietnia do grudnia 2010

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem

zrealizowany został projekt

„Taniec nie tylko dla gwiazd”.

 Głównym celem przedsięwzięcia była integracja i aktywizacja kulturowa młodzieży

oraz pogłębienie jej wiedzy na temat kultury regionu.

W ramach projektu zostały zrealizowane zajęcia taneczne dla młodzieży, obóz taneczny w Poroninie oraz Koncert Galowy z okazji Święta Niepodległości.

Projekt „Taniec nie tylko dla gwiazd” został sfinansowany w ramach

VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

(Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji)

z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Teatr od zawsze skupiał wokół siebie tłumy widzów.

Uczył, inspirował, bawił...


Sztuka teatralna daje nieskończone możliwości wypowiedzenia się i przeżycia głębokich wzruszeń. Również w XXI wieku istnieje ogromna potrzeba kontaktu z żywym słowem, muzyką i aktorstwem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w ZSP w Sadownem zrealizowano projekt

"Koło teatralno-muzyczne Czwarta ściana".

W ramach projektu opracowano m.in. spektakl teatralny pt.:

"Next-ex" Juliusza Machulskiego.

Młodzież biorąca udział w projekcie obejrzała również kilka przedstawień w teatrach warszawskich i w Łodzi oraz wzięła udział w warsztatach aktorskich z udziałem aktorów:

Małgorzaty Kożuchowskiej i

Jacka Borkowskiego.


Realizacji projektu podjęli się nauczyciele ZSP w Sadownem:

Ewa Sówka, Mirosława Renik i Kamil Kiełek.


Projekt był finansowany w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji)

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

SFbBox by web design dubai
2012 LO Sadowne
Powered by Joomla 1.7 Templates