Fotorelacja z obchodów 70-lecia i VII Zjazdu Absolwentów

KLIKNIJ TUTAJ

 

Zamówienia zestawu VIDEO-FOTO (3 płyty DVD-VIDEO + 1 płyta ZDJĘCIA) - Sekretariat Liceum, telefon 25 6753 227


To już 70 lat!

 

  3-4 października 2015 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem obchodził jubileusz 70-lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego. Na VII Zjazd Absolwentów zorganizowany z okazji urodzin Szkoły przybyło około 250 osób. Byli wśród nich zaproszeni goście: ks. Biskup Tadeusz Pikus, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Maria Koc, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pani Elżbieta Lanc, Pani Wicestarosta Halina Ulińska, Wójt Gminy Sadowne Pan Waldemar Cyran.Uroczystość, której mottem stały się słowa „By pokrzepić się wspomnieniami, rozpoczęła Msza św. odprawiona pod przewodnictwem jego ekscelencji ks. Biskupa Tadeusza Pikusa. Po uroczystości Kościelnej przedstawiciele absolwentów udali się na cmentarz i złożyli kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli liceum.

   Dalszą część święta, która miała miejsce w sali gimnastycznej LO, poprowadzili absolwenci – członkowie Komitetu Organizacyjnego: Maria Nowakowska i Wojciech Łopaciński. Uroczystość stała się doskonałą okazją do podsumowań, podziękowań i wyrażenia wdzięczności za działalność szkoły. Zaproszeni goście docenili 70-letnią pracę edukacyjną naszego Liceum, upamiętniając jubileusz odznaczeniami i pismami gratulacyjnymi. Z rąk Pani Elżbiety Lanc  reprezentującej Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika,  Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Sadownem za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego zostało odznaczone pamiątkowym medalem PRO MASOVIA.

   Jest to dla  szkoły ogromne wyróżnienie i docenienie pracy kadry pedagogicznej. Pani Senator Maria Koc na ręce Dyrektora Sławomira Ryszawy wręczyła szkole pamiątkowy grawer z gratulacjami i podziękowaniami za piękną i pełną poświecenia pracę na rzecz lokalnej społeczności.

   Listy gratulacyjne wręczyli Pani Wicestarosta Halina Ulińska w imieniu Starosty Węgrowskiego i Wójt Gminy Sadowne Pan Waldemar Cyran. Uroczystości były okazją dla wyrażenia wdzięczności wychowanków dla swoich nauczycieli. M.in. owacyjne brawa i kwiaty otrzymał emerytowany Dyrektor Liceum Edward Herman. Wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymali albumy fotograficzne i pamiątki jubileuszowe.

   Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu młodzieży.   Była to sentymentalna podróż w czasie, podczas której kolejne 7 dekad z historii naszej szkoły, przedstawione zostały w tańcu, piosence oraz poezji.  

   Zwieńczeniem uroczystości był wieczorny bal absolwentów, na którym wspaniała zabawa trwała do świtu. Jedni tańczyli, inni przemierzali szkolne korytarze, oglądali sale lekcyjne, stare kąty. Wszyscy rozmawiali i wspominali.
Po kilku godzinach odpoczynku, w niedzielę 4 października wychowankowie szkoły stawili się na pożegnalnym ognisku i koncercie Zespołu Sadowianki.

 Następny Zjazd Absolwentów już za 5 lat!

Poniżej migawki ze zjazdu.

Halina i Mieczysław Chmielewscy, absolwenci warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, przybyli do Sadownego w 1951 roku. Jako pierwsi nauczyciele wf-u w tutejszym liceum ogólnokształcącym rozpoczęli

pracę mając do dyspozycji tylko jedną piłkę siatkową.

Zajęcia odbywały się na piaszczystym dziedzińcu szkolnym, w pobliskim lesie sosnowym, a w razie zdecydowanie złej pogody na korytarzu budynku szkolnego.

Czas jubileuszy…

           

Rok 1945, czas jubileuszu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Orkana – jest datą szczególną. Oto z uwagi na zakończoną w maju II Wojnę Światową, najokrutniejszą z dotychczasowych, ale też ze względu na niebywały awans społeczno-cywilizacyjny takich osad jak Sadowne, w końcu w miejscowości  poniżej 3 tys. mieszkańców, ale gminy niezwykłej,  nie od 8 maja 1945. Swoje jubileusze szkolne mają wszystkie duże, średnie i małe miejscowości tzw. Ziem Odzyskanych: na Warmii, Mazurach, w części woj. Pomorsko-Kujawskiego, Zachodnio-Pomorskiego, Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i części Górnego Śląska.

                                          Kto z nas zna historię Teresek z Sadownego?

Kim były? Co je łączyło z naszym liceum? Skąd wzięły się siostry zakonne w naszej miejscowości? Gdzie mieszkały? I jaką rolę odegrały w historii szkoły i całego środowiska?

Archiwalne zdjęcie przedstawia:  pierwsza od lewej to polonistka Helena Jakimiak, druga łacinniczka – Maria Kasperlik, trzecia to matematyczka – Stefania Otorowska, ostatnia – Zofia Haberko – nauczyciel geografii. Zdjęcie zostało wykonane w Sadownem. Nie ma na nim pani Haliny Żółkówny – pedagoga i kierownika internatu

patronat medialny: 

 

 Jest rok 1958, Sadowne

   Był nie zapełniony kącik nauczyciela, że zaś przyroda nie znosi pustki, pomyślałam sobie, że trzeba coś napisać: ta szpalta czeka na mnie, muszę ją czymś zapełnić. Może nie „z wieku i nie z urzędu” ale z wielu względów mnie się ten przywilej pierwszeństwa należy. Dlaczego? Tu zdawałam maturę, należę do grupy pierwszych absolwentów Szkoły. Stąd wyruszyłam w świat, więc i wspomnienia i doświadczenia i pewna skala porównawcza młodzieży sprzed lat ośmiu za tym przemawia. A sam motyw uczuciowy, czyż to bagatelka? „tu usłyszałam burz pierwszy grom i pierwsze muzy szelesty” mogę powtórzyć za Tuwimem. Czyż można pozostać obojętnym, gdy się wraca po iluś tam latach do znajomych murów szkolnych, korytarzy których biegało się jako dziewczynka z warkoczami? Więc do dzieła, trzeba pisać.

      Profesor Adam Stankiewicz był Wychowawcą mojej licealnej klasy w latach 1976-1979. On debiutował w roli wychowawcy licealnego, gdyż w 1973r rozpoczął nauczanie historii w Naszym Liceum przenosząc się ze Szkoły Podstawowej w Grabinach. My – klasa o profilu matematyczno-fizycznym („B”) – byliśmy niespełna dwudziestoosobową grupką jeszcze dzieci, które nieśmiało wkraczały w dojrzałość.

Rada Pedagogiczna z roku 1972/1973. Fot. z archiwum LO

prof. Stankiwiecz trzeci od lewej w górnym rzędzie

Liceum sadoweńskie od zawsze słynęło z licznych talentów literackich. Wiersz pt.: „Na kapcie” został napisany w roku 1957 przez ucznia naszego LO Jerzego Dąbrowskiego i opublikowany w nr 1 „Swobodnego Nurtu” - gazety uczniowskiej. Od tamtego czasu  minęło prawie 60 lat, a poruszany problem nadal jest bardzo aktualny.

 

„Niech więc po latach wielu, pożółkłe związane spłowiałą wstążeczką kartki „Swobodnego Nurtu” opowiedzą tym co po nas w murach tych mieszkać będą jak żyliśmy, jak spędzaliśmy długie dni…”                                                    J.B.

Spełniając wolę naszych starszych kolegów z LO w Sadownem prezentujemy poniżej tekst, który ukazał się w gazecie szkolnej „Swobodny Nurt”.

Przenieśmy się więc w czasie.

Jest kwiecień 1957 roku

Dawny budynek szkolny w Sadownem, w latach 1924-1939 własność Marii Herbstreit (Niemka), od 1946 własność LO z przeznaczeniem na internat.

Zdjęcie z archiwum Muzeum w Sadownem 

    

 Rada Pedagogiczna LO i SP w roku szkolnym 1963/1964

W 2015 roku obchodzimy 70 rocznicę powstania

Liceum im. Władysława Orkana w Sadownem.

Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się

3 października 2015 roku.

SFbBox by web design dubai
2012 LO Sadowne
Powered by Joomla 1.7 Templates